Belangrijkste wijzigingen in de NHG Voorwaarden & Normen in 2018

De belangrijkste veranderingen in de regelgeving op een rij:

Gemiddelde koopsom en kostengrenzen 
Vanaf 1 januari stijgt de kostengrens naar €265.000. Voor woningen waarin geïnvesteerd wordt in energiebesparende voorzieningen, stijgt de NHG-kostengrens naar maximaal €280.900.

Overlijdensrisicoverzekering niet meer verplicht
In de NHG-regelgeving van 2017 is opgenomen dat in de periode dat de lening (inclusief de restschuldfinanciering) meer bedraagt dan 80% van de waarde van de woning, een overlijdensrisicoverzekering nodig is, die minimaal gelijk is aan de overschrijding van deze 80%. Deze verplichting vervalt met ingang van 2018. Hiermee wordt voor kwetsbare doelgroepen een drempel weggenomen voor het afsluiten van NHG.

Oversluiten van niet lening zonder NHG-rente naar een lening met wel NHG-rente
Om de situatie van de individuele klant te verbeteren, is het in 2018 mogelijk om een lening zonder NHG naar een lening met NHG over te sluiten. Betere leningcondities en een lager rentepercentage zijn voorbeelden waardoor de klant een meer verantwoorde lening krijgt en zijn (financiële) situatie verbetert.

Overname borgtocht door nieuwe geldverstrekker 
Een klant kan een NHG-lening met behoud van borgtocht oversluiten naar een andere geldverstrekker. Omdat oversluiten in het voordeel is van de geldnemer(s), zal met ingang van 2018 de borgtocht op de nieuwe lening aansluiten bij de restantschuld, eventueel vermeerderd met bijkomende kosten. Wel blijft de resterende looptijd van toepassing. De borgtochtprovisie bij oversluiten van NHG naar NHG blijft zoals gebruikelijk € 1,-.

Wijziging of vervanging lening 
In 2018 mogen geldverstrekkers opbouwproducten omzetten als dit leidt tot verbetering van de klantsituatie.

About the Author

The Author has not yet added any info about himself